บริษัทสยามซันเทค จำกัด
SIAMSUNTECH CO.,LTD.
19/9 หมู่ที่ 4 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร.034-874-308-9  081-927-4057
แฟกส์.034-874-310
E-mail: info@siamsuntech.com  siamsuntech@yahoo.com

 
 
                 เครื่องตัดสับวัตถุดิบ( Fish Hasher )
 
 

                               หลักการทำงาน

                                        เครื่องตัดสับเป็นหนึ่งในอุปกรณ์พื้นฐานที่สำคัญในขบวนการเตรียมวัตถุดิบผลิตปลาป่น  วัตถุดิบที่มีขนาดใหญ่จะถูกตัด
                                     ให้มีขนาดเล็กลงตามความต้องการ

                                     โครงสร้างหลักของเครื่อง ประกอบด้วย ห้องตัดสับและแกนหมุน จะมีใบมีดเชื่อมประกอบติดอยู่บนแกนหมุนรอบตัว  วัตถุดิบ
                                     ที่อยู่ด้านบนของเครื่อง ( ทางรับวัตถุดิบ ) ไหลลงสู่ด้านบนของห้องตัดสับใช้ใบมีดที่อยู่บนแกนหมุนดึงวัตถุดิบลงมายังห้อง
                                     ตัดสับ  วัตถุดิบหลังจากผ่านการตัดสับจะไหลออกทางด้านล่างของห้องตัดสับ
 
 
 
Current Pageid = 16